Shut Eye, 2019

Fabiola Menchelli, Shut Eye, 2019, Archival pigment print, 5 11x14in prints

Fabiola Menchelli, Shut Eye, 2019, Archival pigment print, 5 11x14in prints